Papier druków tłoczonych na Mazowszu i Podlasiu w XVI-XVIII w.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 25, Numer 2 (1977) s. 217-242
Jadwiga Siniarska-Czaplicka

 

do góry