Pęczniew, woj. sieradzkie. Stanowisko 3

Informator Archeologiczny : badania, Tom 11 (1977) s. 189
Ryszard Rogosz, Roman Kamiński, Eugeniusz Wilgocki

 

do góry