"Życie muzyczne Wrocławia (1945-1995). Materiały z konferencji naukowej, Wrocław 27-28 marca 1998 roku", pod red. Marii Zduniak, Wrocław 1999 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 51, Numer 4 (203) (2006) s. 117-120
Barbara Brzezińska

 

do góry