Awanse i wyróżnienia polskich historyków sztuki.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 1/2 (1994) s. 223

 

do góry