Informacja o działalności Zarządu Głównego Towarzystwa w okresie od września 1983 r. do grudnia 1985 r.

Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, Tom 21 (1986) s. 135-139
Barbara Kryda

 

do góry