Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV-XVII wieku

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 4, Numer 4 (2003) s. 25-40
Krzysztof Mikulski, Jan Wroniszewski , Michał Targowski (tł.)

 

do góry