Lucius Cassius Restutus : przyczynek do badań prozopograficznych weteranów i elit municypalnych w Afryce Rzymskiej

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 4, Numer 4 (2003) s. 81-90
Jacek Pudliszewski.

 

do góry