Krupice, gm. Siemiatycze, woj. białostockie. Stanowisko III

Informator Archeologiczny : badania, Tom 11 (1977) s. 175-176
Krystyna Chilmon

 

do góry