Haftowane opony z herbami Oginiec i Junosza w zbiorach Czartoryskich w Krakowie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 40, Numer 4 (1978) s. 391-404
Maria Gutkowska-Rychlewska

 

do góry