Nazewnictwo osobowe w wybranych utworach dramatycznych Słowackiego

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 37 (1992) s. 209-243
Adam Siwiec

 

do góry