Udział duchowieństwa w walce z okupantem w Gorcach i Beskidach w latach 1939 do 1945

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 67 (1987) s. 197-236
Aleksander Marczyński

 

do góry