Jan Lubrański, biskup płocki 1497-1498

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 82 (1994) s. 97-113
Zbigniew Zyglewski

 

do góry