Peryfrazy współczesne

Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja, Numer 3 (1972) s. 48-58
Michał Głowiński

 

do góry