Pińczów - "Wierciszów", pow. Pińczów

Informator Archeologiczny : badania, Tom 3 (1969) s. 378-379
Anna Wentkowska

 

do góry