"Ośrodki religijne i ludność wyznania mojżeszowego we wschodnim rejonie Królestwa Polskiego", Witold Jemielity, Łomża 2001 : [recenzja]

Białostocczyzna, Tom 16, Numer 3-4 (63-64) (2001) s. 138-140
Artur Markowski , Witold Jemielity (aut. dzieła rec.)

 

do góry