Niektóre wątki "Legendy Sobieskiego" na przełomie XVIII i XIX wieku

Roczniki Humanistyczne, Tom 35, Numer 2 (1987) s. 175-187
Ewa Jabłońska-Deptuła

 

do góry