Nazwy wodne Polski na tle hydronimii europejskiej (Konferencja Hydronimiczna - Mogilany, 20-24 września 1994)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 40 (1995) s. 256-258
Urszula Bijak

 

do góry