Nazwy geograficzne typu Brat(a)n, Blažna, Klimno w językach południowosłowiańskich

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 25-34, 332
Władysław Lubaś

 

do góry