"Die Orts- und Flurnamen des Kreises Rochlitz. Ein Beitrag zur Sprach- und Siedlungsgeschichte Westsachsens", H. Walther, Halle/Saale 1957 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 6, Numer 1-2 (1960) s. 294-299
Mieczysław Karaś , H. Walther (aut. dzieła rec.)

 

do góry