Onomastyczne przyczynki do zagadnienia genezy polskiego języka literackiego

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 6, Numer 1-2 (1960) s. 353-354, 49-79
Witold Mańczak

 

do góry