Nazwy miejscowe na terenie b. powiatu stężyckiego

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 6, Numer 1-2 (1960) s. 354, 81-105
Maria Kamińska

 

do góry