Średniowieczny ceremoniał pogrzebowy wyższego duchowieństwa polskiego : studium archeologiczno-historyczne

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 36 (1997) s. 9-29
Elżbieta Dąbrowska

 

do góry