"Atlas historyczny ziem polskich", red. Antoni Czacharowski, t. IV, "Śląsk", red. Marta Młynarska-Kaletynowa, z. 1: "Wrocław", red. Marta Młynarska-Kaletynowa, współpr. Rafał Eysymontt, aut. Cezary Buśko [et al.], przeł. na jęz. niem. Waldemar Könighaus, Wrocław 2001 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 41 (2003) s. 182
Marek Słoń , Marta Młynarska-Kaletynowa (aut. dzieła rec.), Rafał Eysymontt (aut. dzieła rec.), Cezary Buśko (aut. dzieła rec.), Waldemar Könighaus (aut. dzieła rec.)

 

do góry