"Ornamenta Ecclesiae Poloniae : skarby sztuki sakralnej wiek X-XVIII : Sacres Art Treasures X-XVIII Century : katalog wystawy zorganizowanej dla uczczenia dwudziestolecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Zamek Królewski, 15 maja-8 sierpnia 1999", Warszawa 1999 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 38 (2000) s. 139-140
Elżbieta Dąbrowska-Zawadzka

 

do góry