"Zarys dziejów Zakonu Krzyżackiego w Prusach", St. Zajączkowski, Toruń 1934 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10 (1935) s. 366-367
Henryk Łowmiański , St. Zajączkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry