Przemiany osi drożnych w Polsce późnego średniowiecza

Przegląd Historyczny, Tom 64, Numer 4 (1973) s. 697-716
Henryk Samsonowicz

 

do góry