"Opowstaniu narodowym w Polsce", Józef Bem, przygotował do druku Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1956 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 48, Numer 3 (1957) s. 581-584
Marian Tyrowicz , Józef Bem (aut. dzieła rec.)

 

do góry