"Czasopiśmiennictwo hutnicze w Polsce", pod red. J. Jarosa, Katowice 1979 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Tom 19, Numer 4 (1980) s. 92-94
Józef Piłatowicz , J. Jaros (aut. dzieła rec.)

 

do góry