"Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich", Janusz Andrzej Drob, Lublin 1993 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 86, Numer 3-4 (1995) s. 394-398
Urszula Augustyniak , Janusz Andrzej Drob (aut. dzieła rec.)

 

do góry