Wystawy w Polsce.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 4 (1994) s. 471

 

do góry