Arystokracja Galicji w końcu XIX wieku. Zróżnicowanie społeczne

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Numer 78 (1986) s. 153-175
Irena Rychlikowa

 

do góry