Szczątki roślinne z cmentarzysk kurhanowych w Skroniu i w Świelubiu, pow. Kołobrzeg

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 20 (1969) s. 455-456
Melania Klichowska

 

do góry