Epoka reakcji i "pieriedyszki" : wileńscy generałowie–gubernatorzy wobec problemu polskiej własności ziemskiej w latach 1864–1884

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 115, Numer 2 (2008) s. 53-98
Stanisław Wiech

 

do góry