Papier druków tłoczonych na ziemiach województw krakowskiego i sandomierskiego w latach 1550-1700

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 24, Numer 2 (1976) s. 249-274
Jadwiga Siniarska-Czaplicka

 

do góry