Międzynarodowa konferencja "Etnolignwistyka. Etymologia. Onomastyka", Jekaterinburg, 8-12 września 2009

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 54 (2010) s. 354
Elena Palinciuc

 

do góry