Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 68, Numer 4 (2003) s. 69-88
Andrzej Pukszto

 

do góry