Polskie nazwy miejscowości z -ż- w części wygłosowej

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 46 (2001) s. 87-107
Ewa Jakus-Borkowa

 

do góry