"Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą)", Elżbieta Kowalczyk, Warszawa 2003 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 48 (2003) s. 295-298
Urszula Wójcik , Elżbieta Kowalczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry