„Извори за българската история, t. XII. „Гръцки извори за българската история, t. X”, Михаил Войнов, Василка Тъпкова-Заимова, Любомир Йончев, Sofia 1980 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 28 (1983) s. 276-277
W. S. , Михаил Войнов (aut. dzieła rec.), Василка Тъпкова-Заимова (aut. dzieła rec.), Любомир Йончев (aut. dzieła rec.)

 

do góry