"Oktiabrskoje woorużennoje wosstanije. Siemnadcatyj god w Pietrogradie", Kn. I-II, Leningrad 1967 : [recenzja]

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 5 (1969) s. 270-271
Romuald Wojna

 

do góry