Problem mostu warszawskiego na sejmie konwokacyjnym i elekcyjnym 1632 roku

Kronika Warszawy, Tom 14, Numer 1 (53) (1983) s. 93-103
Włodzimierz Kaczorowski

 

do góry