Trzy nieznane relacje o wyprawie arcyksięcia Maksymiliana na Kraków w 1587 roku

Przegląd Historyczny, Tom 59, Numer 2 (1968) s. 280-286
Tadeusz Wasilewski

 

do góry