"Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI wieku", Zygmunt Boras, Poznań 1981 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 73, Numer 3-4 (1982) s. 404
Marian Dygo , Zygmunt Boras (aut. dzieła rec.)

 

do góry