Z dziejów feudalizmu na Podlasiu : Rajgrodzko-Goniądzkie "państwo" Radziwiłłów w pierwszej połowie XVI wieku

Przegląd Historyczny, Tom 4, Numer 1 (1907) s. 62-74
Ignacy Tadeusz Baranowski

 

do góry