Podróż Stanisława Kostki Potockiego do Anglii w 1787 roku w świetle jego korespondencji z żoną

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 34, Numer 2 (1972) s. 211-217
Bożenna Majewska-Maszkowska, Tadeusz S. Jaroszewski

 

do góry