Referaty wygłoszone na zebraniach naukowych w I półroczu 1971 r.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 34, Numer 2 (1972) s. 221-222

 

do góry