"Zagadnienia z historycznej toponomastyki ziemi chełmińskiej. 1. Nazwy miejscowe z przywileju księcia Konrada Mazowieckiego z r. 1222", Edward Szmańda, "Język Polski" 34 (1954) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 5 (1960) s. 155-156
Jerzy Luciński , Edward Szmańda (aut. dzieła rec.)

 

do góry