"Rytmika deklamacyjna" czy "logika muzyczna" : Z problemów współczesnej transkrypcji muzyki XVI wieku. Mensura Biała

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 18, Numer 4 (71) (1973) s. 12-27
Wojciech Pazdro

 

do góry