"Raporty o wizycie i reformie akademii krakowskiej", Hugo Kołłątaj, do druku przygotowała, wstępem i komentarzem opatrzyła Mirosława Chamcówna, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 14 (1969) s. 220-221
Jerzy Michalski , Hugo Kołłataj (aut. dzieła rec.), Mirosława Chamcówna (aut. dzieła rec.)

 

do góry