"O primienienii elektronnych matiematiczeskich maszin w istotiriczeskoj naukie", W. A. Ustinow, "Woprosy Istorii", nr 8, 1961 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 12, Numer 1 (1964) s. 145-146
, W. A. Ustinow (aut. dzieła rec.)

 

do góry